Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen - 9789138243572 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen
   
 
Titel:Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen
Utgivningsår:2015
Omfång:51 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243572
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:46
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås ändringar i lotterilagen. För att åstadkomma en mer transparent handläggning av regeringens ärenden om tillstånd att anordna lotteri enligt 45 § lotterilagen tydliggörs att det endast är spelföretag som ägs av staten och spelföretag där staten har det rättsligt bestämmande in-flytandet, och vars överskott går till hästsporten, som kan beviljas tillstånd enligt denna lag. Dessutom föreslås att ett generellt krav införs i lotterilagen om att den som anordnar lotteri ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas.

Vidare föreslås att krav införs på att särskild måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av lotterier till konsumenter och att sådan marknadsföring inte särskilt riktar sig till barn och ungdomar under 18 år. Promemorian innehåller även ett förslag om en åldersgräns om 18 år för att delta i tillståndsgivet lotteri.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB