Ds 2015:43 Sveriges företagande och konkurrenskraft - 9789138243411 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:43 Sveriges företagande och konkurrenskraft
– internationell jämförelse
   
 
Titel:Ds 2015:43 Sveriges företagande och konkurrenskraft – internationell jämförelse
Utgivningsår:2015
Omfång:179 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243411
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:43
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Länderjämförelser kan ge indikationer och vägledning om eventuella styrkor, svagheter och utmaningar för näringslivet i Sverige. De områden som belyses har direkt eller indirekt inverkan på Sveriges konkurrenskraft och tillväxtförutsättningar. En generell utgångspunkt för valet av indikatorer har varit att de inverkar på eller belyser Sveriges konkurrenskraft i förhållande till jämförbara länder. Av det skälet består länderurvalet i rapporten i första hand av de 22 rikaste OECD-länderna, mätt som köpkraftsjusterad BNP per capita. Då statistikkällorna i vissa fall innehåller ett mindre antal länder blir den internationella jämförelsen ibland något begränsad.

Rapporten omfattar jämförelser inom följande områden:

-Makroekonomisk utveckling och konkurrenskraft
-Företagens dynamik och utveckling
-Företagens institutionella ramverk och tillgång till kapital
-Investeringar i kunskap och innovationsaktiviteter i företag
-Utbildning och kompetensförsörjning
-Arbetsmarknad
-Energi, transportinfrastruktur och it
 
  © 2017 Jure AB