Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar av Lundén Björn - 9789170279928 - Jure bokhandel

 

 
 
Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar
– handbok för ledamöterna
   
 
Författare:Lundén Björn
Titel:Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar – handbok för ledamöterna
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:103 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789170279928
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

Pris: 296 SEK exkl. moms

 

Styrelsearbete i bostadsrätts­föreningar handlar om hur det praktiska styrelse­arbetet ska skötas på bästa sätt. Tonvikten ligger på juridiska frågor om t ex ledamöternas ­ansvar och om vilka bestämmelser som gäller för just bostadsrättsföreningar. Du får även praktiska tips om bl a mötesteknik, protokoll och ­kallelser.

Författare är Björn Lundén som har skrivit ett stort antal böcker om skatt, ekonomi och juridik för företag och före­ningar. Han har tidigare arbetat som redovisningskonsult i många år.

Ur innehållet
-Ordförande, sekreterare och kassör
-Protokoll
-Justerare
-Firmatecknare
-Föreningsstämma
-Valberedning
-Revision
-Ansvarsfrågor
-Jäv
-Adjungerade personer
-Praktiskt styrelsearbete
-Sammanträdesteknik
-Omröstning
-Utträde
-Kallelse
-Rättigheter och skyldigheter
-Ombud och ställföreträdare
-Beslutförhet
-Ansvarsfrihet
 
  © 2017 Jure AB