Ds 2015:48 Förebyggande och behandling av spelmissbruk - 9789138243602 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:48 Förebyggande och behandling av spelmissbruk
   
 
Titel:Ds 2015:48 Förebyggande och behandling av spelmissbruk
Utgivningsår:2015
Omfång:129 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243602
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:48
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria lämnas förslag och överväganden som ska motverka spelmissbruk och minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande. Promemorian är avgränsad till att gälla spel om pengar.

Spelproblem är ett folkhälsoproblem i Sverige. Drygt två procent av den vuxna befolkningen är problemspelare, vilket motsvarar ca 170 000 personer. Andelen problemspelare är större bland unga än bland vuxna. Att vara problemspelare innebär att man har bristande kontroll över sitt spelande och att detta ger upphov till påtagliga, negativa konsekvenser. Spelproblem är vanligare bland män än bland kvinnor. Spelproblem är vanligast i socioekonomiskt svaga grupper. Det finns ett tydligt samband mellan spelproblem och psykisk ohälsa samt med missbruk och beroende av alkohol och andra substanser. Det är vanligt att anhöriga drabbas när någon har spelproblem.
 
  © 2017 Jure AB