Egenkontroll med checklistor - Nybyggnad av Karlsson Tobias, Ljungberg Krister - 9789173337472 - Jure bokhandel

 

 
 
Egenkontroll med checklistor - Nybyggnad
   
 
Författare:Karlsson Tobias , Ljungberg Krister
Titel:Egenkontroll med checklistor - Nybyggnad
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:48 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173337472
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 350 SEK exkl. moms

 

Vid nybyggnad av småhus finns det krav på att utförda arbeten ska dokumenteras, till exempel genom egenkontroller, provningar, intyg med mera. Många byggherrar och entreprenörer saknar rutiner för den egna kvalitetssäkringen. ”Egenkontroll med checklistor vid nybyggnad” är ett underlag framtaget för att på ett enkelt sätt hjälpa dessa att möta samhällets krav på dokumentation.

I " Egenkontroll med checklistor vid nybyggnad. Utgåva 2" har Tobias Karlsson och Krister Ljungberg, certifierade kontrollansvariga, sammanställt de vanligaste kontrollerna som bör utföras vid arbeten med en- och tvåfamiljshus när det gäller nybyggnad.

Denna skrift finns både som tryckt bok och som e-bok (pdf). I pdf:en kan du fylla i, kommentera, med mera direkt i filen. Det är en användarvänlig pdf som du praktiskt kan använda i ditt arbete.

Med appen Adobe Acrobat Reader kan du fylla i, signera, kommentera och lagra pdf-filer i mobil eller på surfplatta. Appen finns både för iPhone/iPad och Android.
 
  © 2017 Jure AB