Nyttan med allmännyttan av Salonen Tapio - 9789147112395 - Jure bokhandel

 

 
 
Nyttan med allmännyttan
   
 
Författare:Salonen Tapio
Titel:Nyttan med allmännyttan
Utgivningsår:2015
Omfång:336 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147112395
Ämnesord:Fastighetsrätt , Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 385 SEK exkl. moms

 

Den här boken handlar om allmännyttans ställning på den svenska bostadsmarknaden. Boken belyser ur ett brett perspektiv de strategiska vägval som nya förutsättningar för allmännyttan för med sig, inte bara för de kommunala bostadsföretagen utan också för svensk bostadspolitik framöver.

Den allmännyttiga hyresrätten har under efterkrigstiden varit en garant för en generell bostadspolitik med ambitionen om ”en bostad för alla”. Med de senaste årtiondenas marknadsinriktning av bostadsfrågorna har dock allmännyttans förutsättningar förändrats. En ny lag anger att allmännyttan både ska vara samhällsnyttig och verka utifrån affärsmässiga principer. Hur går detta ihop? Kommer allmännyttan att lyckas med denna dubbla uppgift?

Boken är resultatet av ett flervetenskapligt forskningsprojekt som har engagerat ett dussintal forskare specialiserade på olika aspekter av allmännyttans förändrade roll. Forskningsledare och redaktör för boken har varit Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola.

Boken vänder sig till en bred läsekrets som är intresserad av allmännyttan och den svenska bostadspolitikens förändringar på 2010-talet.
 
  © 2017 Jure AB