Prop 2015/16:39 En modernare rättegång II - 201516039 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop 2015/16:39 En modernare rättegång II
   
 
Titel:Prop 2015/16:39 En modernare rättegång II
Utgivningsår:2015
Omfång:121 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516039
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:39
Ämnesord:Processrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

För att minska de negativa konsekvenserna av inställda huvudförhandlingar ska förhörspersoner som infunnit sig i större utsträckning kunna lämna sina uppgifter vid det tillfället och inte behöva komma tillbaka till domstolen vid ett senare tillfälle. Om en rättegång måste tas om i samma instans ska domstolen i fler fall kunna återanvända förhör från den tidigare huvudförhandlingen. Vidare föreslås att inte bara förhör utan även syn som huvudregel ska dokumenteras genom en ljud- och bildupptagning, vilken sedan kan användas i överklagade mål. Sammanställningar av parternas ståndpunkter ska upprättas i större utsträckning under tvistemålsförberedelsen i tingsrätt.

För att åstadkomma större flexibilitet i handläggningen ges hovrätterna utökade möjligheter att avgöra brottmål utan huvudförhandling. Möjligheten för domstolar att hänvisa till ljud- och bildupptagningar ökas, så att planering och utsättning av huvudförhandlingar i omfattande mål kan förenklas och antalet förhandlingsdagar minska. Bestämmelserna om en parts frånvaro vid huvudförhandling i hovrätt förtydligas.

Regeringen föreslår även åtgärder i syfte att stärka Högsta domstolens förutsättningar för prejudikatbildning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016.
 
  © 2017 Jure AB