Prop. 2015/16:43 Stödboende - 201516043 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:43 Stödboende
– en ny placeringsform för barn och unga
   
 
Titel:Prop. 2015/16:43 Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga
Utgivningsår:2015
Omfång:160 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516043
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:43
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I propositionen behandlar regeringen även frekvenstillsynen av vissa verksamheter för barn och unga. Tillsynen av hem för vård eller boende, stödboende samt boenden enligt lagen om stöd och service som riktas till barn och unga ska inspekteras regelbundet, minst en gång per år.
 
  © 2017 Jure AB