Regeringens skrivelse 2015/16:37 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning - 201516037 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2015/16:37 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:37 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning
Utgivningsår:2015
Omfång:143 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516037
Serie:Propositioner nr. 2015/16:37
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har granskat om systemet med aktivitetsersättning är effektivt för att aktivera unga med långvarigt nedsatt arbetsförmåga.
Regeringen delar i stort Riksrevisionens bedömning. Den oroande ökningen av antalet personer med aktivitetsersättning behöver bemötas. Fler av de unga kvinnor och män som i dag får aktivitetsersättning skulle sannolikt kunna börja arbeta eller studera, förutsatt att de får adekvat stöd för detta.
 
  © 2017 Jure AB