Ds 2015:50 Konkurrensskadelag - 9789138243640 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:50 Konkurrensskadelag
   
 
Titel:Ds 2015:50 Konkurrensskadelag
Utgivningsår:2015
Omfång:173 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243640
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:50
Ämnesord:Marknadsrätt , Processrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Det föreslås att direktivet genomförs i en ny lag, konkurrensskadelagen. Lagen innehåller bestämmelser om ersättningsansvar, hur ersättningen ska bestämmas, regressrätt och om rättegången i mål om skadestånd. I promemorian lämnas också förslag till följdändringar i lagen (2002:599) om grupprättegång, konkurrenslagen (2008:579) och i förslaget till lag om patent- och marknadsdomstolar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 27 december 2016.
 
  © 2017 Jure AB