Ds 2015:54 En samlad torvprövning - 9789138243770 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:54 En samlad torvprövning
   
 
Titel:Ds 2015:54 En samlad torvprövning
Utgivningsår:2015
Omfång:94 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243770
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:54
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Torv används som bränsle (energitorv) men också för andra ändamål som odlingstorv, t.ex. jordförbättringsmedel och stallströ. I denna promemoria föreslås att energitorvtäkter ska regleras på samma sätt som odlingstorvtäkter, i miljöbalken. Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter och förordningen (1985:626) om vissa torvfyndigheter föreslås därför upphävas. Dessutom föreslås att vissa ändringar görs i miljöbalken och i förordningar under miljöbalken.
 
  © 2017 Jure AB