Ds 2015:52 Patientrörlighet inom EES - 9789138243732 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:52 Patientrörlighet inom EES
– kompletterande förslag för tandvården
   
 
Titel:Ds 2015:52 Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården
Utgivningsår:2015
Omfång:53 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243732
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:52
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att det även i tandvårdslagen införs förtydligande krav på vårdgivaren gentemot patienter som söker vård enligt patientrörlighetsdirektivets bestämmelser. Dels att vårdgivaren informerar om den statliga tillsynen av hälso- och sjukvården och dess personal, det s.k. vårdgivarregistret, om patientnämndernas verksamhet, och om rätten till patientskadeersättning, dels tillhandahåller en specificerad faktura avseende kostnaderna för den vård som patienten har erhållit. Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB