Ds 2015:55 Slopad jämställdhetsbonus - 9789138243794 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:55 Slopad jämställdhetsbonus
   
 
Titel:Ds 2015:55 Slopad jämställdhetsbonus
Utgivningsår:2015
Omfång:28 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243794
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:55
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2016 avsikten att återkomma till riksdagen med lagförslag om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Jämställdhetsbonusen har inte haft avsedd effekt på fördelningen av föräldrapenning mellan föräldrarna och bör därför slopas.

En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har utarbetat ett förslag om att upphäva lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus, vilket redovisas i denna promemoria. Förslaget innebär att bonusdagar som uppkommer efter den 31 december 2016 inte kan ge jämställdhetsbonus.
 
  © 2017 Jure AB