Bullerskydd av Åkerlöf Leif - 9789173337526 - Jure bokhandel

 

 
 
Bullerskydd
– Byggvägledning 11
   
 
Författare:Åkerlöf Leif
Titel:Bullerskydd – Byggvägledning 11
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:96 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173337526
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 495 SEK exkl. moms

 

Detta är den fjärde utgåvan av Byggvägledning 11 Bullerskydd. Innehållet är reviderat och omarbetat och ansluter till BBR (Boverkets författningssamling, BFS 2011:6 med ändringar t o m 2015:3).

I de nya reglerna för bullerskydd i BBR för bostäder redovisas åter minimikraven, Ljudklass C, direkt i texten. För Ljudklass A och B för bostäder hänvisas kraven som tidigare till klassningsstandarden SS 25267. Kraven i både BBR och SS 25267:2015 på luftljudsisolering anges numera i form av vägd standardiserad ljudnivåskillnad i stället för som tidigare vägt standardiserat reduktionstal.

För övriga lokaler hänvisar BBR till ljudklassningsstandarden SS 25268.

I Byggvägledning Bullerskydd redovisas kraven för bostäder i BBR samt för övriga lokaler i tabellform kraven på luftljudsisolering, stegljudsnivå, rumsakustik och ljudnivåer för ljudklass C. Om dessa krav uppnås uppfylls också ljudkraven enligt BBR.
 
  © 2017 Jure AB