Ds 2015:58 Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning - 9789138243848 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:58 Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning
   
 
Titel:Ds 2015:58 Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning
Utgivningsår:2015
Omfång:307 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243848
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:58
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 300 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att två nya socialförsäkringsförmåner ska införas – en merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna samt ett omvårdnadsbidrag till föräldrar vid funktionsnedsättning hos barn. Förmånerna handikappersättning och vårdbidrag ska upphöra.
 
  © 2017 Jure AB