Ds 2015:56 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige - 9789138243800 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2015:56 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige
   
 
Titel:Ds 2015:56 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige
Utgivningsår:2015
Omfång:53 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243800
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015:56
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria läggs förslag som ska förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Förslagen innebär att ansvaret för sprututbytesverksamheterna renodlas till landstinget som blir ensam huvudman för att ansöka om och att driva verksamheten.
 
  © 2017 Jure AB