Prop. 2015/16:63 Skydd för geografisk information - 201516063 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:63 Skydd för geografisk information
   
 
Titel:Prop. 2015/16:63 Skydd för geografisk information
Utgivningsår:2015
Omfång:90 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516063
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:63
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag om skydd för geografisk information som ska ersätta lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation. Syftet med den nya lagen är detsamma som den gamla lagens, dvs. att skydda uppgifter av betydelse för totalförsvaret.

Uttrycket landskaps-information ersätts med uttrycket geografisk information. Den föreslagna lagen innebär en rad lättnader, bl.a. i fråga om tillstånd för sjömätning.

Den nya lagen liksom följdändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.
 
  © 2017 Jure AB