Prop. 2015/16:68 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet - 201516068 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:68 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet
   
 
Titel:Prop. 2015/16:68 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet
Utgivningsår:2015
Omfång:151 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516068
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:68
Ämnesord:Processrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår bland annat

-att det ska bli tydligare att kravet på objektivitet gäller såväl före som under förundersökningen samt efter att åtal har väckts,

-att det ska bli möjligt att tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning, till exempel en mobiltelefon, från en person som ska förhöras om det kan antas att utredningen annars försvåras,

-att det ska framgå av lag att den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas får tas med till den plats där åtgärden ska verkställas, och

-att beslag av föremål som kan ha betydelse som bevisning som huvudregel ska bestå till dess att domen får laga kraft även om domen är frikännande.
 
  © 2017 Jure AB