Prop. 2015/16:77 Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric - 201516077 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:77 Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric
   
 
Titel:Prop. 2015/16:77 Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric
Utgivningsår:2016
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516077
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:77
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Enligt avtalet ska organisationen beviljas privilegier i Sverige som består i befrielse från mervärdesskatt och punktskatter. För att en sådan skattebefrielse ska komma till stånd föreslås att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lagförslaget träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB