Regeringens skrivelse 2015/16:74 2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll - 201516074 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2015/16:74 2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:74 2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Utgivningsår:2016
Omfång:9 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516074
Serie:Propositioner nr. 2015/16:74
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll under tiden från och med den 1 juli 2014 till och med den 30 juni 2015 och för utvecklingen av den internationella terrorismen under samma period.

Regeringen har under den aktuella perioden fattat ett beslut med stöd av lagen. Beslutet innebar avslag på överklagande av beslut om utvisning.
 
  © 2017 Jure AB