FAR Fastighetsvolymen 2016 - 9789187387661 - Jure bokhandel

 

 
 
FAR Fastighetsvolymen 2016
   
 
Titel:FAR Fastighetsvolymen 2016
Utgivningsår:2016
Omfång:1100 sid.
Förlag:FAR Akademi
ISBN:9789187387661
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Fastighetsrätt , Ekonomi , Skatterätt

Pris: 563 SEK exkl. moms

 

Fastighetsvolymen är boken som täcker in hela fastighetsprocessen. Boken är indelad i flikar utifrån ämnesområden. Första fliken innehåller jordabalken och efterföljande flikar innehåller de regler samt hänvisningar till jordabalkens kapitel som berör flikens ämnesområde. Utöver jordabalken finns flikar om bl.a. bildande, planering och byggande, miljöhänsyn, ägande och förvaltning, överlåtelse och förmedling samt skatte- och rättegångsregler.

Nyheter

-Plan- och bygglagen ändras med bl.a. samordningar av regleringen av markanvisningar och exploateringsavtal samt en utökning av kretsen som får överklaga beslut i vissa fall
-Miljöbalken ändras så att befintlig bullerstörande verksamhet får utökat skydd för sin verksamhet inom befintlig detaljplan
-Lagen om ekonomiska föreningar, lagen om bostadsrättsföreningar och lagen om kooperativa hyresrätt genomgår ett stort moderniseringsarbete och ändras på ett flertal områden; dessa ändringar träder i kraft den 1 juli.

Innehåll:

-Jordabalken
-Bildande och inskrivning
-Planering och byggande
-Ägande och förvaltning
-Hyra och arrende
-Pant- och förmånsrätt
-Överlåtelse och förmedling
-Skatt och taxering
-Process
-Sökord

Fastighetsvolymen vänder sig till alla som arbetar med eller på annat sätt kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågor, såsom jurister, planläggare, mäklare och personer inom byggbranschen.
 
  © 2017 Jure AB