Prop 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass - 201516081 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass
   
 
Titel:Prop 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass
Utgivningsår:2016
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516081
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:81
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Det missbruk som består i att äkta pass används av andra än de egentliga passinnehavarna innebär bland annat en stor säkerhetsrisk i och med att personer med kopplingar till organiserad brottslighet och terrororganisationer kan resa anonymt och kringgå reseförbud genom att använda andra pass än sina egna. För att komma till rätta med situationen verkar Sverige inom EU för att det ska införas en obligatorisk kontroll av så kallade biometriska uppgifter i pass vid Schengenområdets yttre gränser.

I propositionen föreslår regeringen också ändringar i passlagen för att minska tillgången till svenska pass som kan missbrukas. Ändringarna innebär att svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod, att ett vanligt pass ska återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren och att giltighetstiden för vanligt pass till barn ska sänkas till tre år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2016.
 
  © 2017 Jure AB