Ds 2016:1 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning - 9789138244029 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:1 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
   
 
Titel:Ds 2016:1 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
Utgivningsår:2016
Omfång:146 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244029
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:1
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 207 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria sammanställs och analyseras de krav och förutsättningar som gäller för medlemsstaterna enligt de EUförordningar som behandlar kontroller och inspektioner i medlemsstaterna av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). I promemorian konstateras att det svenska regelverket behöver kompletteras för att fullt ut uppfylla kraven i EUförordningarna. Därför föreslås att en ny lag införs med enhetliga bestämmelser för Olafs platskontroller. Dessutom föreslås att regeringen i förordning ska bestämma vilka svenska myndigheter som ska vara behöriga inom de olika områdena där Olaf kan göra undersökningar.

Promemorian skickades på remiss den 14 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB