Prop. 2015/16:79 En ny tullag - 201516079 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:79 En ny tullag
   
 
Titel:Prop. 2015/16:79 En ny tullag
Utgivningsår:2016
Omfång:416 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516079
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:79
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

Denna proposition innehåller förslag till en ny tullag som ersätter den
nuvarande tullagen och lagen om vissa tullförfaranden med ekonomisk
verkan, m.m. Samtidigt föreslås vissa ändringar i lagen om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom
Europeiska unionen och lagen om behandling av uppgifter i
Tullverkets verksamhet samt följdändringar i ett trettiotal lagar.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.
 
  © 2017 Jure AB