Regeringens skrivelse 2015/16:61 Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar - 201516061 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2015/16:61 Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:61 Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar
Utgivningsår:2016
Omfång:91 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516061
Serie:Propositioner nr. 2015/16:61
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Statens finansiella tillgångar – något att räkna med? (RiR 2015:16). Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen har anfört om behovet av transparens och tydlighet i redovisningen av statens nettoförmögenhet. Regeringen har redan genomfört vissa åtgärder och arbetar kontinuerligt med att förbättra redovisningen i den riktning som Riksrevisionen rekommenderar.
 
  © 2017 Jure AB