SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap - 9789138244111 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap
   
 
Titel:SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap
Utgivningsår:2016
Omfång:439 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244111
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:11

Pris: 464 SEK exkl. moms

 

Utredaren lämnar en rad förslag:

-Det ska bli möjligt för par och ensamstående kvinnor att inom svensk hälso- och sjukvård genomgå assisterad befruktning med enbart donerade könsceller. Detta innebär att kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder avskaffas. -Barn som har kommit till med donerade könsceller ska under vissa förutsättningar kunna hämta in information om genetiska syskon.
-Surrogatmoderskap bör inte tillåtas inom svensk hälso- och sjukvård. Kommersiellt surrogatmoderskap bör motverkas.
-Svenska socialnämnders och domstolars behörighet att fastställa faderskap efter ett surrogatarrangemang i utlandet ska utökas.
-Det ska inte införas några regler som utvidgar möjligheterna att erkänna utländska fastställelser av moderskap, faderskap eller föräldraskap.
-Vissa utländska fastställelser av faderskap efter ett surrogatarrangemang i utlandet ska inte längre kunna erkännas i Sverige.
-Det bör genomföras informationsinsatser om surrogatarrangemang i utlandet riktade till myndigheter och till personer som överväger sådana arrangemang.
-Särskilda regler ska införas om föräldraskapet för fall där personer får barn efter en ändring av könstillhörigheten.
 
  © 2017 Jure AB