SOU 2016:17 EU:s reviderade insolvensförordning - 9789138244180 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:17 EU:s reviderade insolvensförordning
   
 
Titel:SOU 2016:17 EU:s reviderade insolvensförordning
Utgivningsår:2016
Omfång:344 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244180
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om europeiska insolvensförfaranden
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:17
Ämnesord:Insolvensrätt , EU-rätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

Analyserar innebörden av Europaparlamentets och rådets förordning om insolvensförfaranden (den reviderade insolvensförordningen) från ett svenskt perspektiv och föreslå de kompletterande författningsändringar och andra åtgärder som den ger anledning till.

Genom den tidigare insolvensförordningen skapades ett europeiskt system för att hantera gränsöverskridande insolvenssituationer. Enligt förordningen ska ett insolvensförfarande som huvudregel inledas i den medlemsstat där gäldenären har sina huvudsakliga intressen. Den tidigare insolvensförordningen har i svensk rätt kompletterats genom lagen (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen (nedan kompletteringslagen) och förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden.
 
  © 2017 Jure AB