SOU 2016:16 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet - 9789138244173 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:16 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet
– Risker, osäkerhet och framtidsutmaningar
   
 
Titel:SOU 2016:16 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet – Risker, osäkerhet och framtidsutmaningar
Utgivningsår:2016
Omfång:156 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244173
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kärnavfallsrådet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:16
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Promemorian utreder ett antal frågor som rådet anser viktiga att klargöra inom det svenska slutförvarsprogrammet. Bl.a. gäller det frågor om:

- nationell kompetensförsörjning av betydelse för slutförvaret för använt kärnbränsle
- om skyldigheter och ansvar vid avveckling och rivning av kärnkraftsreaktorer
- etiska perspektiv på avtalet om stöd till kommunerna
- jordbävningar och jordbävningsrisker i Sverige
- risker och verkan av låga doser på människor och miljö
- strategier och mätprogram i planerade slutförvarsanläggningar
 
  © 2017 Jure AB