SOU 2016:23 Beskattning av incitamentsprogram - 9789138244241 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2016:23 Beskattning av incitamentsprogram
   
 
Titel:SOU 2016:23 Beskattning av incitamentsprogram
Utgivningsår:2016
Omfång:393 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244241
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:23
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram har den 15 mars 2016 överlämnat sitt betänkande " Beskattning av incitamentsprogram " till regeringen. Utredningen har haft uppdrag att se över skattereglerna för beskattning av incitamentsprogram. Utredningen föreslår bland annat att det införs bestämmelser om särskilt skattegynnade personaloptioner, s.k. kvalificerade personaloptioner. Det innebär att den som förvärvar andelar genom att utnyttja kvalificerade personaloptioner inte förmånsbeskattas. När andelarna säljs beskattas kapitalvinsten enligt vanliga regler. Socialavgifter ska inte betalas.
 
  © 2017 Jure AB