Ds 2016:4 Effektivare hyres- och arrendenämnder - 9789138244258 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:4 Effektivare hyres- och arrendenämnder
   
 
Titel:Ds 2016:4 Effektivare hyres- och arrendenämnder
Utgivningsår:2016
Omfång:231 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244258
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:4
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 207 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag på hur verksamheten i hyres- och arrendenämnderna kan effektiviseras och hur prövningen av hyres- och arrendeärenden och mål kan moderniseras och göras mer ändamålsenlig.
 
  © 2017 Jure AB