Regeringens skrivelse 2015/16:90 Nordiskt samarbete 2015 - 201516090 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2015/16:90 Nordiskt samarbete 2015
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:90 Nordiskt samarbete 2015
Utgivningsår:2016
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516090
Serie:Propositioner nr. 2015/16:90
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2015 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.
 
  © 2017 Jure AB