Aff-definitioner 15 - 6503622 - Jure bokhandel

 

 
 
Aff-definitioner 15
– Termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service.
   
 
Titel:Aff-definitioner 15 – Termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service.
Utgivningsår:2015
Omfång:12 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:6503622
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 412 SEK exkl. moms

 

I uppdateringen till Aff-definitioner 15 har 61 termer har utgått (varav några har ersatts med andra), 8 termer har tillkommit och 18 termer har reviderats.

Uppdateringen bygger på tre huvudinriktningar:
Drift- och underhållsbegreppen - Det fanns ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring termerna som rör drift och underhåll, då dessa är centrala för många Aff-avtal och samtidigt föremål för olika tolkningar. Dessa termer har beretts av delprojekt Underhållsterminologin inom ramen för projektet Nya Aff.

Samverkan mellan Aff och BKK - Utöver detta så har delprojekt Samverkan BKK utrett möjligheten till samordning avseende de termer som förekommer hos såväl Aff som BKK, vilket har inneburit att vissa termer i Aff-definitioner har reviderats för att stämma med AB/ABT.

Generell översyn - Slutligen så fanns det ett behov av att se över termerna generellt utefter hur de används. Utgångspunkten för denna översyn har varit att endast termer som är väsentliga för att skapa tydlighet i Aff-avtal och/eller har en Aff-specifik innebörd bör vara en del av Aff-definitioner.
 
  © 2017 Jure AB