Entreprenadrätt av Degerfeldt Peter, Åhl Lennart - 9789144105536 - Jure bokhandel

 

 
 
Entreprenadrätt
– en introduktion till AB 04
   
 
Författare:Degerfeldt Peter , Åhl Lennart
Titel:Entreprenadrätt – en introduktion till AB 04
Utgivningsår:2016
Omfång:83 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144105536
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 237 SEK exkl. moms

 

Den svenska entreprenadrätten regleras i de flesta fall av branschens egna standardavtal, i första hand av Allmänna Bestämmelser för bygg-, anläggnings- och installations­entreprenader (AB 04) som kan sägas vara den centrala entreprenadrättsliga basen inom svensk rätt. I Entreprenadrätt – en introduktion till AB 04 ges en introduktion till tillämpningen av de 10 kapitel och 132 paragrafer som avtalet innehåller.

Entreprenadrätt – en introduktion till AB 04 syftar till att 
på ett enkelt, sammanfattande och lättförståeligt sätt ge 
en introduktion till AB 04 och sätta standardavtalet i en praktisk kontext. Den riktar sig främst till de som saknar grundkunskaper inom entreprenadrätt och särskilt AB 04, men kan även fylla en funktion som uppslagsbok för den som redan har kunskap om AB 04. Boken innehåller även ett kortare avsnitt med hänvisningar och rättsfallsreferat från senare års praxis inom entreprenadrätten från 
Högsta domstolen.
 
  © 2017 Jure AB