Regeringens skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen - 201516075 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Utgivningsår:2016
Omfång:219 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516075
Serie:Propositioner nr. 2015/16:75
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen regeringsbeslut under tiden 1 januari–31 december 2015. Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar.
 
  © 2017 Jure AB