Ds 2016:9 Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik - 9789138244388 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:9 Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik
   
 
Titel:Ds 2016:9 Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik
Utgivningsår:2016
Omfång:58 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244388
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2015/16:9
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

I promemorian, som utarbetats inom Näringsdepartementet, lämnas förslag till en ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik. Den nya lagen utgår i allt väsentligt från den nuvarande regleringen i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Den nya lagen och förordningen och den föreslagna lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB