Regeringens skrivelse 2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016 - 201516098 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016
Utgivningsår:2016
Omfång:64 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516098
Serie:Propositioner nr. 2015/16:98
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifter, dvs. effekten på skatteintäkterna av särregler i skattelagstiftningen. Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skrivelsen innehåller fyra delar. I den första delen beskrivs den jämförelsenorm och de beräkningsmetoder som används i redovisningen. Första delen innehåller också en sammanfattning av skatteutgifterna för 2016.

I del två diskuteras skatteutgifter i förhållande till samhällsekonomisk effektivitet, riktlinjerna för skattepolitiken och jämställdhet. Tredje delen innehåller en sammanfattande tabell över skatteutgifterna. I fjärde och sista delen ges en mer ingående beskrivning av de enskilda skatteutgifterna.
 
  © 2017 Jure AB