Ds 2016:11 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar - 9789138244456 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:11 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
   
 
Titel:Ds 2016:11 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
Utgivningsår:2016
Omfång:358 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244456
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:11
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 318 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag som syftar till att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel. Promemorian innehåller även ett förslag om ett utvidgat undantag av tillämpningen av lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

De författningsändringar som rör den etiska granskning som ska utföras enligt EU-förordningen presenteras i Utbildningsdepartementets promemoria om etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning (Ds 2016:12).
 
  © 2017 Jure AB