Ds 2016:13 Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater - 9789138244487 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:13 Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater
   
 
Titel:Ds 2016:13 Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater
Utgivningsår:2016
Omfång:370 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244487
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:13
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 318 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater.

Förslaget bygger på rådets beslut 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, det s.k. Prümrådsbeslutet, och rådets beslut samma år om förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper, det s.k. Atlasrådsbeslutet.
 
  © 2017 Jure AB