Prop. 2015/16:176 Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län - 201516176 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2015/16:176 Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län
   
 
Titel:Prop. 2015/16:176 Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Utgivningsår:2016
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516176
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:176
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län. I propositionen föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar ändras så att lagen även omfattar dessa län. Förslaget innebär även att berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige fortfarande användas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
 
  © 2017 Jure AB