Handläggning av LSS-frågor av Sjöberg Ulf - 9789139113973 - Jure bokhandel

 

 
 
Handläggning av LSS-frågor
   
 
Författare:Sjöberg Ulf
Titel:Handläggning av LSS-frågor
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:248 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139113973
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 473 SEK exkl. moms

 

Handläggning av LSS-frågor är avsedd att användas inom kommunal handläggning av individärenden som rör stöd och service till vissa funktionshindrade samt assistansersättning. Boken beskriver den centrala lagstiftningen som återfinns i LSS och 51 kap. SFB, och ger även inblick i övriga regelverk som man kommer i kontakt med som handläggare av sociala frågor. Huvudsyftet är att presentera de grundläggande reglerna på området, ge praktiska råd i anslutning till dessa och skapa förutsättningar för en rättssäker handläggning och rättssäkra beslut.

Boken kan även användas i utbildningar, t.ex. socionomutbildning, och är ett utmärkt redskap för läkare, arbetsterapeuter m.fl., som ofta har att skriva intyg till enskilda om behov av insatser. Den lämpar sig även för HVB-föreståndare, assistansanordnare och anställda vid andra tillståndspliktiga verksamheter.

Denna femte upplaga har uppdaterats särskilt med avseende på rättsfall, men lagändringar av central betydelse för rättsområdet är också beaktade.
 
  © 2017 Jure AB