Ds 2016:31 Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning - 9789138244913 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:31 Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning
   
 
Titel:Ds 2016:31 Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning
Utgivningsår:2016
Omfång:221 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244913
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:31
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 206 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag om att informations­utbytet inom NCT-samarbetet bör effektiviseras genom att de samarbetande myndigheterna ges möjlighet att elektroniskt dela sådana uppgifter som behövs för att de tillsammans ska kunna göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen.

Promemorian innehåller också en beskrivning och analys av den personuppgiftsbehandling som de tre myndigheterna vidtar inom ramen för NCT-samarbetet.
 
  © 2017 Jure AB