Rätt och rättssystem av Staaf Annika, Zanderin Lars, Nyström Birgitta - 9789147112869 - Jure bokhandel

 

 
 
Rätt och rättssystem
– en introduktion för professionsutbildningar
   
 
Författare:Staaf Annika , Zanderin Lars , Nyström Birgitta
Titel:Rätt och rättssystem – en introduktion för professionsutbildningar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:121 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147112869
Ämnesord:Allmän rättslära , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 273 SEK exkl. moms

 

Boken ger en grundläggande introduktion till det juridiska ämnesfältet. Den utgår från statsskickets uppbyggnad, lagstiftningsprocessen, rättens källor och konkreta juridiska arbetsmetoder när lagtext skall tillämpas och tolkas. En del ägnas åt Europarättsliga frågor.

Tanken är att boken skall kunna läsas av alla med ett intresse för rättsliga frågor. Den riktar sig särskilt till studenter med juridiska moment i sina respektive utbildningar och strävar efter att ge en övergripande bild av rättssystemet.
 
  © 2017 Jure AB