Ds 2016:34 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen - 9789138245064 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:34 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen
   
 
Titel:Ds 2016:34 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen
Utgivningsår:2016
Omfång:53 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245064
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ändring i utlänningslagen (2005:716), förkortad UtlL, med anledning av den omarbetade Dublinförordningen.

Ändringen innebär att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och den klagande yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
 
  © 2017 Jure AB