Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen - 9789138245095 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
   
 
Titel:Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
Utgivningsår:2016
Omfång:74 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245095
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:37
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag.

Det föreslås att om det råder oklarhet om en asylsökande utlänning som uppger sig vara ett ensamkommande barn är under 18 år eller inte, ska Migrationsverket så snart som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om sökandens ålder. Migrationsverket ska enligt förslagen i promemorian ge sökanden tillfälle att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan ett tillfälligt beslut fattas om att den sökande ska anses ha fyllt 18 år. Det föreslås också att Migrationsverkets tillfälliga beslut ska kunna överklagas.

Promemorian innehåller dessutom förslag till ändringar i
utlänningsförordningen som bl.a. innebär att Migrationsverket ska
informera utlänningen om att konsekvensen av ett nekat samtycke
till medicinsk åldersbedömning utan godtagbar anledning kan bli
att han eller hon bedöms ha fyllt 18 år.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.
 
  © 2017 Jure AB