Ds 2016:33 Reglering av distanshandel med alkoholdrycker - 9789138245026 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:33 Reglering av distanshandel med alkoholdrycker
   
 
Titel:Ds 2016:33 Reglering av distanshandel med alkoholdrycker
Utgivningsår:2016
Omfång:48 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245026
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:33
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 166 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria läggs förslag som begränsar och förtydligar möjligheten för privatpersoner att föra in alkoholdrycker till Sverige från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förslaget innebär en ytterligare restriktion jämfört med det förslag som alkoholleveransutredningen presenterade i SOU 2014:58.

Genom promemorians förslag införs ett krav på att köparen ska anlita den transportör som för in alkoholdryckerna till Sverige. EU-domstolens dom i mål C-198/14 Visnapuu har beaktats.

Enligt förslaget ska lagändringarna träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB