SOU 2001:79 Välfärdsbokslut för 1990-talet - 9138215349 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:79 Välfärdsbokslut för 1990-talet
   
 
Titel:SOU 2001:79 Välfärdsbokslut för 1990-talet
Anmärkning:Slutbetänkande
Utgivningsår:2001
Omfång:280 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215349
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén Välfärdsbokslut
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:79
Ämnesord:Övrigt

Pris: 231 SEK exkl. moms

 

Kommittén Välfärdsbokslut konstaterar i sitt lsutbetänkande att befolkningens levnadsförhållanden har genomgått flera stora förändringar under 1990-talet. Ökad arbetslöshet, ekonomiska svårigheter, ökat långvarigt socialbidragstagande och markant försämrat psykiskt välbefinnande är några negativa förändringar. Samtidigt har reallönerna ökat snabbare än någonsin tidigare, dödligheten har fortsatt att sjunka och den generella utbildningsnivån har höjts.
 
  © 2017 Jure AB