Prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak - 201617032 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
   
 
Titel:Prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Utgivningsår:2016
Omfång:12 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617032
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:32
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 70 personer till förfogande på plats till och med den 31 december 2017 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats som genomförs av den globala koalitionen mot ISIL/Daesh i Irak. Om situationen så kräver ska det finnas möjlighet att utöver själva styrkebidraget tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka om högst 150 personer. Det svenska bidraget ska bestå i utbildning och rådgivning till de irakiska försvarsstyrkorna i Irak i syfte att bidra till deras förmåga att stå emot Daesh.

I propositionen redogör regeringen för situationen i Irak och för det internationella samfundets engagemang i landet. Regeringen redogör även för insatsens folkrättsliga grund samt redovisar sina överväganden för det svenska deltagandet och bidragets ekonomiska konsekvenser.
 
  © 2017 Jure AB