Prop. 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel - 201617035 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel
   
 
Titel:Prop. 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel
Utgivningsår:2016
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617035
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2016/17:35
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att granskningsavgiften för fastställande av åldersgränser för film som ska visas offentligt tas bort och att ledsagarregeln ska utvidgas till femton år. Detta innebär att barn som fyllt elva, men inte femton år, ska få se film på bio tillåten från femton år om barnet är i sällskap med en person över arton år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.
 
  © 2017 Jure AB