Regeringens skrivelse 2016/17:34 Riksrevisionens rapport om statens kreditförluster på studielån - 201617034 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2016/17:34 Riksrevisionens rapport om statens kreditförluster på studielån
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2016/17:34 Riksrevisionens rapport om statens kreditförluster på studielån
Utgivningsår:2016
Omfång:57 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617034
Serie:Propositioner nr. 2016/17:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Statens kreditförluster på studielån (RIR 2016:4).
 
  © 2017 Jure AB