Ds 2016:20 Strada, Transportstyrelsens olycksdatabas - 9789138244685 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2016:20 Strada, Transportstyrelsens olycksdatabas
   
 
Titel:Ds 2016:20 Strada, Transportstyrelsens olycksdatabas
Utgivningsår:2016
Omfång:242 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244685
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:20
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 206 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag på en ny lag och en ny förordning för personuppgiftsbehandlingen i Transportstyrelsens olycksdatabas Strada, vilken förs sedan 2003. De förslag som lämnas leder till att kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor ska upphävas.

Utöver bestämmelser om personuppgiftsbehandling och därmed sammanhängande frågor, innehåller den nya lagen en uppgiftsskyldighet för de vårdgivare som i dag rapporterar till Transportstyrelsen genom Strada med stöd av avtal. Det föreslås också att olyckor i fritidssjöfart ska rapporteras i Strada med stöd av uppgiftsskyldighet och att rapporteringen ska vara rikstäckande. Det föreslås att Transportstyrelsen ska få ersätta de vårdgivare som har en uppgiftsskyldighet till Strada och att avgifter tas ut vid elektroniskt utlämnande av uppgifter från Strada.

Den nya lagen och förordningen samt de föreslagna författningsändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.
 
  © 2017 Jure AB